Privaatsusreeglid

SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni (edaspidi SA VIKP) veebileheküljel olev sisu kannab üksnes informatiivset eesmärki. Andes ülevaate SA VIKP poolt pakutavatest teenustest ning asutuse enda tegevusest. SA VIKP ei vastuta tegevuste eest, mis põhineb www.isamaalinemuuseum.ee veebileheküljel avaldatud informatsioonil. SA VIKP kogub veebilehe kaudu üksnes neid isikuandmeid, mis saavad meile teatavaks küpsiste ja logide kaudu, mille rakendamiseks on külastaja meile nõusoleku andnud.

Veebilehe kaudu edastatavate isikuandmete vastutavaks töötlejaks on SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon.

Veebilehe kasutamisel teatavaks saanud teavet võib vastutav töötleja avaldada kolmandatele osapooltele, mis pakuvad SA VIKP-ile teenuseid või tegutseb nende huvides. Lisaks võib vastutav töötleja edastada külastaja isikuandmeid kolmandatele osapooltele, kui selleks on olemas külastaja nõusolek või seadusest tulenev alus.

Kasutatavad isikuandmed ja küpsised

Küpsis on väike tekstifail, mille veebileht salvestab Teie arvutisse või mobiilseadmesse, kui külastaja külastab veebilehekülge. See võimaldab veebilehel jätta meelde külastaja poolt tehtud tegevuse ja erinevad külastaja poolsed eelistused (näiteks: külastaja poolt kasutuses olev keel, fondi stiil ja suurus ning muud eelistused veebilehekülje kuvamisel). Seda kõike kindla perioodi jooksul. Tänu sellele ei ole vajalik andmete igakordne esitamine, kui külastaja saidile tagasi tuleb või veebilhekülje erinevaid lehekülgi sirvib. Kui külastaja ei ole oma veebibrauseris küpsiseid blokeerinud, rakenduvad need alates hetkest, millal külastaja külastab veebilehekülge.

SA VIKP veebilehekülg kasutab külastajate andmeid ainult statistilistel eesmärkidel ning erinevate trendide ja  külastajate demograafia analüüsiks.

SA VIKP ei koosta veebilehekülje külastajate kohta individuaalseid profiile.

Küpsiste kasutamine

SA VIKP koduleheküljel viiakse läbi jooksvalt muudatusi, uuendusi ja parandusi. Selleks, et veebilehekülje kasutamine oleks võimalikult lihtne külastaja jaoks. Lähtuvalt sellest on vaja teada külastaja veebilehekülje kasutamise kohta vajalikke andmeid. Nende vajalike andmete all peame silmas veebilehekülje külastatavuse statistikat ja kasutajate demograafilist teavet. Samuti statistilisi andmeid kasutajate poolt kasutuses olevate seadmete ja veebibrauseri kohta.

Statistika kogumiseks kasutame järgnevaid vahendeid:

SA Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsiooni veebilehel kasutame Google Analytics ja veebilehekülje serveri majutava ettevõtte poolt pakutavat statistika analüüsirakendust. Külastajate statistika analüüsirakendus, kasutab omakorda erinevaid küpsiseid, et koguda infot, kuidas külastajad veebilehte kasutavad, eesmärgiga teha selle kohta üldist statistikat. Selliseks infoks on nt veebiaadress, milliseid lehekülgi külastaja avab SA VIKP veebileheküljel, juurdepääasu aeg, millal külastaja on külastanud veebilehekülge, IP aadress ning andmeid külastaja poolt kasutuses oleva brauseri ja tehnilise seadme kohta, mille abil veebilehekülge külastatakse.  

Küpsiste kasutamine on vajalik selleks, et veebilehekülg saaks tehniliselt funktsioneerida. Juhul, kui te ei nõustu küpsiste kasutamisega, siis teatud veebilehekülje osad või terve lehekülg tervikuna ei pruugi korralikult või üldse Teie jaoks funktsioneerida.

Küpsiste blokeerimine

Külastaja võib küpsised blokeerida ja/või kustutada vastavalt oma soovile. Külastaja võib kustutada kõik arvutis või muus tehnilises seadmes olevad küpsised ning enamikke brausereid on võimalik selliselt seadistada, et küpsiste salvestumine oleks piiratud.

Kui külastaja jätkab veebilehekülje kasutamist ilma veebibrauseri seadeid muutmata, nõustub külastaja ühtlasi küpsiste kasutamisega.

 

Andmetele ligipääs

SA VIKP veebilehekülje külastajate statistilistele andmetele pääsevad ligi üksnes SA VIKP töötajad ja koostööpartnerid, kes edastavad SA VIKP-ile sisuhaldustööriistu. Lisaks sellele pääseb andmetele ligi SA VIKP veebilehekülje serverit majutav ettevõte, kellel on juurdepääs serveri tehnilistele andmetele, mille hulka kuuluvad ka logifailid.

Kaebuse esitamise õigus

Olukorras, kus külastaja arvab, et tema privaatsusõigusi on rikutud, võib külastaja esitada kaebuse selle Euroopa Liidu liikmesriigi vastavasse asutusse, kus on külastaja alaline elukoht.