Covid- 19 info

COVID-19 käitumisjuhis Valga Sõjamuuseum-teemapargis

MUUSEUMI KÜLASTAJATELE:

  • Avalikus siseruumis tuleb arvestada hajutatuse nõudega. See tähendab, et võõrastest inimestest tuleb hoiduda võimalusel vähemalt kahe meetri kaugusele.
  • Avalikes siseruumides tuleb desinfitseerida käsi.
  • Maski peavad kandma kõik 12-aastased ja vanemad inimesed kõigis avalikuks kasutamiseks mõeldud siseruumides. Maski ei tohi asendada suu ja nina katmisega salli, krae, visiiri või muuga. Rangelt soovituslik on kanda meditsiinilist või sellega võrdsustatud maski (nt FFP1-3 mask või N95 respiraator), mis tõkestab koroonaviiruse delta tüve edasikandumist tõhusalt. Juhul, kui inimesele on maskikandmine tervislikel põhjustel vastunäidustatud, peab ta seda kinnitama vastava arstliku tõendiga.
  • Kontrollitud avalikus ruumis toimuvates tegevustes peavad COVID tõendi vaktsineerituse või läbipõdemise kohta esitama kõik inimesed alates 18. eluaastast.
  • Tõendi peavad esitama ka 12-17-aastased (alates 15.11.2021 noored, kes jäävad vanusevahemikku 12 aastat ja kolm kuud kuni 17), kes võivad lisaks vaktsineerituse või läbipõdemise tõendamisele esitada ka testitõendi.
  • 12-18-aastased ja 2021/2022 õppeaastal 19-aastaseks saavad lapsed ja noored, kes õpivad üldharidus- või kutsekoolis, ei pea COVID tõendit esitama huvihariduses ja – tegevuses, noorsootöös, täienduskoolituses ja -õppes ega sportimisel ja treenimisel, kus kehtib samasugune testimise, lähikontaktsuse ja eneseisolatsiooni kord nagu üldhariduskoolis ja kutseõppeasutuses.
  • COVID tõend kehtib koos isikut tõendava dokumendiga.
  • Kui inimesele on vaktsineerimine tervislikel põhjustel vastunäidustatud, tuleb osalemiseks esitada vastav arstitõend.
  • COVID tõendit ei kontrollita piiramata territooriumiga väliüritustel.
  • Alates 1. novembrist 2021 kehtib avalikes siseruumides liikumispiirang ajavahemikus 23.00 – 06.00.

COVID-19 rules in Valga War Museum- Theme park

FOR MUSEUM VISITORS:

·         The requirement to disperse has to be taken into account in public indoor spaces. This means that, if possible, at least a two meter distance has to be kept from strangers.

·         In public indoor spaces it is obligatory to disinfect hands.

·         A mask must be worn by all persons 12 years of age and older in all indoor spaces meant for public use. A mask cannot be replaced by covering the nose and the mouth with a scarf, a collar, a visor or anything else. It is highly recommended to wear a medical mask or a mask considered equal to that (e.g. an FFP1-3 mask or a N95 respirator), which is effective in stopping the delta strain of the coronavirus from spreading. If wearing a mask is contraindicated to a person due to health reasons, the person needs to prove it with a corresponding medical certificate.

·         All persons 18 years of age and older must present a COVID certificate proving vaccination or recovery in order to participate in activities taking place in checked public spaces.

·         Starting from November 1, 2021 it is also required that young people 12-17 years of age present a certificate proving vaccination or recovery or a certificate proving a negative result of a PCR or antigen RT test done by a health care service provider. The PCR test must be done no more than 72 hours and the antigen-RT test no more than 48 hours before participating in an event or activity. In addition to a test done by a health care service provider, the result of a rapid test done at a general pharmacy is also valid.

Starting from November 15, 2021: Young people from the age of 12 years and three months up to 17 years (included) have to present a certificate in order to participate in the activities.

12-18 year olds and schoolchildren and youths turning 19 during the 2021/2022 academic year do not have to present a COVID certificate to participate in informal education and hobby activities, youth work, refresher training or sports and training where the same rules regarding testing, being a close contact and self-isolation apply as do in general education and vocational schools.

·         A COVID certificate is valid with an identification document.

·         If vaccination is contraindicated to a person for health reasons, a corresponding medical certificate has to be presented in order to participate.

·         A COVID certificate is not checked at outdoor events taking place on an unrestricted territory.

·         Starting from November 1, 2021 there is a movement restriction in force in public indoor spaces between the hours of 23.00 and 06.00.