TÄHTIS TEADE!
XIV Rahvusvahelise Valga militaarajaloo festivali raames toimub 20.08.2022 ajavahemikus 14.20 - 14.30 Ungari hävitajate ülelend ca 330 m kõrgusel. Palun olla selleks valmis!
SA VIKP
Muuseumi Hunt

22.06.2022 käisid Valga sõjamuuseumi ning Kaitseliidu Valgamaa maleva Valga malevkonna esindajatena Meelis Kivi ja Valdeko Nielson Lätis Strenči lähedal Vabadussõjas langenud kapten Anton Irvele püstitatud mälestusmärgi juures. Korrastati mälestusmärgi ümbrus ning avaldati austust langenud kangelasele.